Wi-Fi-nätverk kan brytas med denna USB-adapter och Kali

Wi-Fi-nätverk kan brytas! Det är välkänt att Wi-Fi-nätverk kan brytas. Några lättare, andra svårare, men i slutändan kan de alla brytas om vi inte har tidsgränsen. En angripare med mycket tid tillgänglig och lite kunskap, kan tränga in i ditt Wi-Fi-nätverk och stjäla dina data eller värre, kan spionera på dig utan att veta det. Som jag visade dig i handledningen ... [Läs mer ...]