Hur slutar du samla in Windows 10 data - det är som en shredder

Hur slutar du samla in Windows 10-data, som slutade som en schweizare. Data samlas in med vilken metod som helst. Datainsamling har blivit en global sport och tävlar med de största internetleverantörerna. På 1: a plats är Google, följt av Facebook och Microsoft, varefter de från Apple, Twitter, Amazon, etc. är mer blyga ... eee, låt det återhämta sig ... [Läs mer ...]

STOPP integritetskränkning på Microsoft Windows 10

STOP Microsofts brott mot integritet på WINDOWS 10 Vad handlar handboken om? I den här handledningen kommer jag att visa dig hur du kan inaktivera alla inställningar som bryter mot din integritet på Windows 10 av Microsoft, genom att massivt samla in användningsdata, surfa, inställningar, plats etc. STOPPA brott mot integriteten på WINDOWS 10 av ... [Läs mer ...]