Hur slutar du samla in Windows 10 data - det är som en shredder

Hur slutar du samla in Windows 10-data, som slutade som en schweizare. Data samlas in med vilken metod som helst. Datainsamling har blivit en global sport och tävlar med de största internetleverantörerna. På 1: a plats är Google, följt av Facebook och Microsoft, varefter de från Apple, Twitter, Amazon, etc. är mer blyga ... eee, låt det återhämta sig ... [Läs mer ...]