Konvertera PDF-böcker till Kindle utan att formatera fel + ta bort annonser

Konvertera PDF-böcker till Kindle utan formateringsfel och ta bort Life-annonser med PDF-filer på din Kindle Ebook Reader. Kindle-ägare är väl medvetna om hur svårt det är att läsa ett PDF-dokument, särskilt om det är en bok i fråga. En PDF är svår att manipulera på en eBook Reader. Varför är det svårt att läsa PDF på Kindle. Kindle ebook reader kan öppnas [Läs mer ...]