Maximal säkerhet med Wi-Fi aka Radius-servern. WPA Enterprise

Maximal Wi-Fi-säkerhet med Radius-server Nu är det trådlösa nätverket allestädes närvarande, det är därför nätverkssäkerhet utan någon av dem är extremt viktigt. Varje dag avslöjar vi våra liv online, vi betalar, vi pratar privat; Det är därför det är absolut nödvändigt att vårt wifi-nätverk är säkrat så bra som möjligt. Trådlöst nätverkssäkerhet är mycket dåligt. Säkerhet… [Läs mer ...]