OBS Studio handledning för skärminspelning - det perfekta valet - gratis

Vad handlar denna OBS Studio-videoinspelningshandledning om? Denna videohandledning, som kallas OBS Studio Screen Recording Tutorial, handlar om OBS-programmet och dess skärminspelningsfunktion. Även om OBS Studio kan göra mycket mer, kommer vi idag att fokusera på skärmbildsfunktionen. Vad är OBS Studio? OBS... [Läs mer ...]