Screencast-O-Matic, inspelning av skrivbord och animerad gif från inspelning gjord utan programvara - videohandledning

Hej vänner, i dagens handledning kommer vi att se hur vi kan göra en desktop-capture utan att installera programvara utan att använda en onlinetjänst som heter Screencast-O-Matic. Förmodligen har många av er varit i en situation där du har stött på problem med din dator eller att du inte visste hur du ska göra något och du vände dig till vänner eller olika forum som du inte kunde förklara i ... [Läs mer ...]